abstractBostel
abstractBiobostel
abstractAardappelsnippers
abstractSnijmais
abstractBostel, kringloopwijzer
abstractEigenschappen bostel
   
Contact | Leveringsvoorwaarden

Bostel van moutextract en de kringloopwijzer

Bostel toevoegen aan het rantsoen heeft veel voordelen. Veehouders die ervaring hebben met het voeren van bostel weten dat ‘het net even beter loopt’, als er bostel gevoerd wordt. De mest is beter, de koeien geven een gezondere indruk, het eiwitgehalte is hoger, enz.

Hoe komt dat?
Door het bufferende effect van bostel ontstaat er een gezonde en stabiele penswerking. Bostel werkt als een katalysator die de benutting van eigen ruwvoer stimuleert. Hierdoor past bostel goed naast vers gras of in snel verteerbare stalrantsoenen, zoals preventie tegen pensverzuring. Bostel stimuleert de pens en daardoor wordt het zetmeel beter benut. Door de goede energievoorziening op zowelpens- als darmniveau wordt de vorming van microbieel eiwit gestimuleerd. Dit microbieel eiwit is belangrijk voor het eiwitgehalte in de melk.

 

Met bostel in het rantsoen:

  • Verbetert de mineralenhuishouding. Door het lage kaliumgehalte wordt onder andere het calcium en magnesium beter benut;
  • Wordt, door de bufferende werking, de spijsvertering gunstig beïnvloed;
  • Dalen de krachtvoerkosten, indien een deel van de krachtvoergift wordt vervangen door bostel;
  • Stijgt de opname, door een smakelijker rantsoen;
  • Stijgt de rantsoenefficiëntie, door een betere benutting van de nutriënten;
  • Verbetert het bedrijfsrendement, door een betere vertering, een betere benutting en gezondere koeien.

   

Niet elke bostel is hetzelfde. Zie onderstaande tabel (op basis van droge stof). 

               Bierbostel                     Bostel van moutextract
Ds% 22            22
VEM 945 980
DVE 158 132
OEB 30 18
Ruw eiwit 245 197
Suiker 5 55
Zetmeel 34 110

Bostel van moutextract bevat meer VEM door het hogere suiker- en zetmeelgehalte. Het bevat minder eiwit, waardoor de verhouding eiwit/energie gunstiger is. Daarnaast bevat het meer suiker, waardoor het smakelijker is. Door deze gegevens blijkt dat bostel van moutextract een gunstigere invloed heeft op de BEX/KringLoopWijzer. Als in het rantsoen bierbostel vervangen wordt door bostel van moutextract, dan verbetert het voordeel van de bedrijfsspecifieke excretie stikstof net zo veel als het percentage bostel in het rantsoen. Oftewel: als 1% van het rantsoen uit bostel bestaat, stijgt het voordeel voor stikstof met 1 procent.


Veelal wordt bostel beter gewaardeerd dan je op basis van de voederwaarde zou verwachten.

Bostel van moutextract wordt dagelijks vers afgeleverd door Veevoerders W. van Rooyen.

 

2c0d220b-a6a5-481c-a200-789f4a6e5e13_db35a453-5ec0-4678-ac02-daa9c97c37b0_kringloopwijzer_logo_183x123_183x123.jpg